Winds of change

Soms is het tijd voor verandering, en dit geldt ook voor mijn praktijk voor mensen en dieren. Inmiddels bestaat Leven met dieren ruim zes jaar en de afgelopen drie jaar werk ik in de huidige vorm. Dat wil zeggen, ik werk individueel met mensen, geef workshops dierencommunicatie en heb veel contacten met dieren voor hun mensen, vooral op afstand. Wat heb ik er de afgelopen jaren van genoten en wat heb ik er veel van geleerd om zoveel contacten te mogen leggen met mensen en hun dieren. Toch ga ik het anders doen. Hoe, wat en waarom lees je in dit blog.

Een andere manier
In die jaren leerde ik dat die consulten dierencommunicatie heel effectief kunnen zijn in het oplossen van misverstanden, helen van trauma en het herstellen en verdiepen van de relatie tussen een dier en de bijbehorende mens(en). En toch bleef ik het gevoel houden dat er nog een andere manier moest zijn. Een manier waarbij de mens zelf meer betrokken is, en dieper ervaart wat de belevingswereld en de motieven van het dier zijn, in plaats van dat hij of zij via mij een boodschap van het dier te horen krijgt. Waarbij ik de mens faciliteer om zelf in de schoenen van het dier te gaan staan en zijn of haar eigen ervaring te hebben. Waarbij de dynamiek in het systeem tussen het dier en de mens glashelder wordt. En waarbij het mogelijk is om op een directe manier duidelijk te krijgen welke heling voor mens en dier nodig is, in welke richting we kunnen kijken.

Een opstelling met je dier
Die manier heb ik inmiddels gevonden in de vorm van opstellingen. Dat werkt een beetje anders dan dierencommunicatie op afstand. Bij een opstelling kom je naar de praktijk. We werken samen met de ziel van het systeem waar jullie toe behoren. Je geeft de onderdelen van het systeem letterlijk plek in de ruimte. Op die plekken kun je staan en ervaren hoe het is om op die plek in het systeem te leven. Het is magisch, want je kunt bijvoorbeeld aan den lijve ervaren hoe je vanaf die plaats naar de andere rollen in het systeem kijkt, wat de kwaliteiten en behoeften zijn van het dier op wiens plek je staat en welke beweging je eigenlijk zou willen maken. Waar je je prettig voelt en waar niet.

Proefdraaien
Inmiddels heb ik met behulp van bereidwillige cliënten proefopstellingen uitgevoerd. Iedere opstelling bracht verdieping van de relatie tussen mensen en hun dieren teweeg en leverde prachtige inzichten en heling op. Als duidelijk en voelbaar wordt wat het dier – soms op hele diepe lagen – voor jou en de rest van het systeem doet, dan kan het ook de erkenning daarvoor krijgen. Dit geeft meer balans en harmonie in het systeem en de gelijkwaardigheid tussen mens en dier krijgt zo meer plek. En jij als mens krijgt inzicht en gevoel bij waar jij je mogelijk nog inhoudt of heling kunt gebruiken.

Besluit
Ik heb mijn besluit genomen. Voortaan werk ik op deze manier met mensen en hun dieren. Het is een directere en diepere manier van werken. Het levert je veel op. Méér dan wanneer ik alleen contact maak met het dier en vervolgens jou als verzorger bijpraat. Dit geldt zowel voor jezelf als voor je dier. Ben jij daar klaar voor, dan ben je van harte welkom. Deze manier van werken past beter bij wie ik nu ben en waar mijn affiniteit ligt. Ik zoek graag de diepte op en ga het liefst direct naar de kern van de zaak. Een opstelling helpt me daarbij, en daarmee jou en je dier ook.

Dit betekent nogal wat. Ik stop dus met het overgrote deel van de dierencommunicatieconsulten op afstand. Dat kan wennen zijn voor de mensen die hier graag gebruik van maakten. De opstellingen doe ik namelijk niet op afstand, maar in de praktijkruimte in Delft. Ik maak alleen nog contact op afstand met dieren als het gaat over een dier dat heel ziek is of als een dier waarschijnlijk binnenkort zal overlijden, of overleden is. Als het me in zo’n situatie beter lijkt toch een opstelling te doen, dan geef ik dat aan.

En verder?
Voor de rest blijft de praktijk zoals het is: de consulten voor jezelf en de workshops gaan gewoon door. In de workshops leer je over dierencommunicatie op afstand. Dat blijft zo omdat dat ook effectief en zinvol is. Op termijn zal ik het onderwerp opstelling daaraan toevoegen. Ik ontmoet je graag een keer in de praktijk of in een workshop.

Praktisch
Deze verandering geldt vanaf vrijdag 15 oktober. Tot die tijd is de agenda vol. De praktijk is op vrijdagen geopend voor deze afspraken. Lees hier meer over deze manier van werken.