Privacy

Leven met dieren respecteert de privacy van alle websitebezoekers. De gegevens die je op deze website achterlaat worden dan ook zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. Ik gebruik alleen gegevens die uitdrukkelijk en vrijwillig zijn gegeven door personen die de website bezoeken, informatie aanvragen en/of zich registreren voor een consult, nieuwsbrief, lezing of workshop. Voor consulten is het noodzakelijk dat er een dossier aangelegd wordt. In je dossier worden gegevens opgenomen die voor de behandeling van jou en/of je dier noodzakelijk zijn. Ik doe mijn best om jouw privacy te waarborgen.

Dit betekent onder meer dat ik zorgvuldig omga met je persoonlijke gegevens en ervoor zorg
dat onbevoegden geen toegang hebben tot je gegevens. De gegevens uit je dossier
kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
  • Een klein deel van de gegevens uit je dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie.

Bewaren van gegevens
Ik bewaar je gegevens niet langer dan noodzakelijk. Dat wil zeggen dat ik gegevens bewaar zolang dat nodig is om de door jouw gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die ik langer moet bewaren, omdat de wet mij dit verplicht. Verkregen gegevens worden in geen geval aan derden verstrekt, tenzij dit wettelijk verplicht is. De gegevens in het cliëntendossier worden 20 jaar bewaard. Na een periode van 20 jaar wordt je dossier anoniem gemaakt, dat wil zeggen dat je NAW gegevens uit het dossier verwijderd worden.

Als je via de website informatie opvraagt of je inschrijft voor een workshop, vraag ik naar je naam en enkele aanvullende gegevens. De aangevraagde informatie en de bevestiging van je registratie ontvang je via e-mail. Geef je bij jouw aanvraag of registratie toestemming voor gebruik van je e-mailadres? Dan ontvang je daarna mogelijk nog nieuws, interessante tips of artikelen. Je kunt je hier op ieder gewenst moment voor afmelden.

Cookiebeleid
Er wordt gebruik gemaakt van cookies om de door jou gezochte informatie veilig te kunnen aanbieden en de website technisch goed te laten functioneren. Cookies worden niet gebruikt voor het doen van ongevraagde aanbiedingen.

IP-adres en domeinnaam
Voorbeveiliging en optimalisering worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. Dit doe ik om de faciliteiten en functies aan te passen aan de apparatuur van jou als bezoeker om te voorkomen dat de website niet goed leesbaar is.

Websites van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met mijn website zijn verbonden. Ik kan namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de bijbehorende privacyverklaring. Hierin staat meer informatie over de manier waarop zij met jouw gegevens omgaan.