Werkwijze

Kom je bij mij voor een behandeling voor jezelf, dan doorlopen we de volgende stappen.

Anamnese (uitgebreid intakegesprek)

Dit gesprek gebruiken we om meer informatie te krijgen over jou, je lichamelijke klacht(en), je gedragspatronen en de elementen die een rol in het ontstaan van je klacht(en) hebben gespeeld. Ik stuur je voor het gesprek een intakeformulier dat je thuis invult en ondertekent en dat we tijdens het gesprek doorlopen. Hierbij ontstaan al belangrijke inzichten.

Onderzoek

Onderzoek helpt om een beeld te krijgen van de huidige toestand van jouw klacht en de mogelijke behandeling daarvan. Hierbij gebruik ik, wanneer het nodig is, naast het gesprek ook een aantal andere diagnosetechnieken.

Behandelplan op maat

Het behandelplan is een helder en duidelijk overzicht van de anamnese en onderzoeken, inclusief een plan van aanpak. Hierin staan de werkvormen die we kunnen inzetten om jouw huidige situatie te verbeteren. Je ondertekent daarnaast de privacyverklaringen de behandelovereenkomst. Je verplicht je overigens niet tot het volgen van een reeks consulten. Het gaat erom dat we op een eerlijke en zorgvuldige manier met elkaar omgaan. Deze documenten zijn wettelijk verplicht.

Natuurgeneeskundige consulten

Behandelingen waarin de verschillende werkvormen worden gecombineerd, met een op maat bepaalde behandelfrequentie en tijdsduur.

(Tussentijdse) evaluatie

Aan het begin van ieder consult is er een korte evaluatie. Afhankelijk van de duur van het behandeltraject zijn er tussentijdse evaluaties. Bij het afsluiten van het traject is er een eindevaluatie.