Aansluitingen en vergoedingen

Behandelingen voor jezelf geef ik vanuit Praktijk Helend Hart, mijn praktijk voor mensen. 

Aansluitingen
Ik ben als therapeut aangesloten bij een beroepsvereniging.  Lees hier meer over via Praktijk Helend Hart

Over vergoedingen
Als je aanvullend verzekerd bent bij een zorgverzekeraar die de consulten van  mijn beroepsvereniging vergoedt, kom je in aanmerking voor een gedeeltelijke of gehele vergoeding. Ga bij je eigen zorgverzekeraar na of dit ook voor jou geldt. Kijk bij Praktijk Helend Hart voor de gegevens van mijn beroepsvereniging en mijn praktijk.

Klachten
Heb je een klacht, meld deze dan eerst bij de beroepsvereniging waar ik ben aangesloten.  De beroepsvereniging start dan een mediation-traject. Biedt dit geen bevredigende oplossing, dan wordt jouw klacht gemeld bij de geschillencommissie.