Vermist

Is je dier vermist, weggelopen of verdwaald, dan wil je het liefst dat het zo snel mogelijk weer veilig thuis komt. Gelukkig zijn er tegenwoordig chips, organisaties als Amivedi, dierenasiels, dierenambulances en facebookgroepen voor vermiste dieren. Zo komen veel dieren snel weer thuis in hun eigen mandje terecht. Maar soms ook niet. Dan kun je ook een dierentolk inzetten. Hier lees je over mijn visie op vermissingen en mijn werkwijze als je besluit om mijn hulp in te roepen.

Vermist, wat is de bedoeling?

Omdat dieren deel uitmaken van een groepsziel en daarmee ook een levensplan kunnen hebben, kan je van tevoren niet weten wat de bedoeling is van het weglopen of vermist zijn. De kosmos kan een andere bedoeling hebben met het dier dan jij zelf verwacht of prettig vindt. Het kan zijn dat het dier het nodig heeft om even in de vrije natuur op zichzelf te zijn, of om een tijdje bij andere mensen te wonen of zich aan te sluiten bij een groep zwerfdieren. Een dier kan hierdoor bijvoorbeeld meer zelfvertrouwen krijgen, weer opladen in de natuur, nieuwe vaardigheden aanleren of andere mensen een tijdje ergens mee helpen. Of zelfs permanent op een andere plek gaan wonen. We weten niet wat de bedoeling van de ziel is.

En jij dan?

Dat neemt niet weg dat er voor jou als verzorger een akelig lege plek achterblijft. Tel daar je bezorgdheid bij op: je weet niet wat er is gebeurd en hoe het met het dier is. Al met al kan het veel onrust geven en vraagt het flink vertrouwen van jou als verzorger, dat wat er gebeurt ook in het hoogste goed van het dier is. Mijn bijdrage bij vermissingen is er op gericht om via één consult zo veel mogelijk duidelijkheid aan de verzorgers te geven en de situatie vanuit het perspectief van het dier te laten zien.

Werkwijze

Mijn werkwijze bij vermissingen is als volgt. In principe doe ik één consult met het dier. Ik probeer hiermee in kaart te brengen wat de situatie is en je zoveel mogelijk concrete handvatten te bieden om het dier op te sporen als dit van toepassing is. Na dit consult laat ik weer los en laat ik de daadwerkelijke zoektocht aan jou als verzorger zelf over. Als er nieuwe controleerbare feiten zijn die aanleiding geven voor een vervolgconsult, ben je welkom om opnieuw contact op te nemen. De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • Leeft het dier nog,
  • Zo nee, wat is er gebeurd?
  • Zijn er aanwijzingen waar het lichaam is,
  • Zo ja hoe is de gezondheid van het dier,
  • waar bevindt het zich,
  • is er eten/drinken,
  • hoe wordt het behandeld als het bij mensen is aanbeland?
  • wat is de wens van het dier,
  • wil het terugkomen,
  • Wat zijn aanknopingspunten om het dier te vinden (als het terug wenst te komen).
Kwaliteit van contact

Contacten met dieren die vermist zijn geven vaak een ander resultaat dan contacten met dieren die (veilig) thuis zijn. Vermiste dieren willen soms geen contact, geven niet thuis of creëren een dwaalspoor omdat ze (een periode) niet gevonden willen worden. Soms hebben ze zoveel stress of hebben ze het fysiek zo zwaar dat er geen duidelijke verhaallijn naar voren komt. Ik doe mijn uiterste best om heldere en concrete informatie voor je te verzamelen en dit zo zorgvuldig mogelijk te doen. Ik geef echter geen garanties dat er duidelijke en kloppende aanwijzingen uit het contact voortkomen of dat het dier gevonden wordt.

Tot slot

Het is belangrijk dat je genoeg moeite doet om het dier te vinden. Maar uiteindelijk bepaalt de praktische uitwerking samen met de bedoeling van de dierenziel en de kosmos de uitkomst van de situatie. En dat vraagt vertrouwen van jou als verzorger dat dát wat gebeurt, ook in het hoogste goed van het dier is, en dus ook voor jou.

Meer weten?

Neem contact op en maak een afspraak voor een dierencommunicatieconsult. Is jouw dier vermist en kun je wel wat steun gebruiken om in je vertrouwen te blijven? Maak dan een afspraak voor jezelf.